Regupol Walkway AK Gummifliser

Regupol Walkway AK Gummifliser til serviceveje, adgangsveje og gangstier for solcelleanlæg m.v.

 

Regupol Walkway AK Gummifliser er en specialversion til etablering af serviceveje, adgangsveje og gangstier for tagmonterede solcelleanlæg, ventilationsanlæg og antenneanlæg mv.

Regupol Walkway AK Gummifliser er forsynet med et underlag af alufolie, der sikrer, at der ikke kan forekomme migration imellem gummifliserne og tagfolien, da der ved visse typer af PVC- og gummimembraner er risiko for migration og utætheder i samme forbindelse. 

 

Regupol Walkway AK Gummifliser bygningsbeskyttelse. Tagbeskyttende adgangsvej til solcelleanlæg på fladt tag
Regupol Walkway AK Gummifliser som tagbeskyttende adgangsvej til solcelleanlæg på fladt tag

 

De brændhæmmende egenskaber medfører, at Regupol Walway AK gummifliser for tagbeskyttelse er modstandsdygtige overfor gnister og strålingsvarme og opfylder brandkravene til hårde tage.

Det kompakte og elastiske materiale beskytter tagmembranen. Gummiflisernes lave vægt og indbyggede dyvel-samlesystem medfører, at udlægning kan foretages nemt og hurtigt. De bløde kanter minimerer risikoen for beskadigelse af tagmembranen under og efter montage. 


Regupol Walkway AK gummifliser er på undersiden forsynet med drænkanaler, som medfører at de kan monteres uden hensynstagen til taghældningen. Regupol Walkway AK beskyttelsesfliser kan monteres direkte på alle typer tagfolie / tagmembran.

Udover anvendelse til serviceveje for tekniske taginstallationer er Regupol Walkway AK gummifliser også velegnede til anvendelse på tagterrasser og altaner m.v.

Regupol Walkway AK gummifliser egenskaber:  

 • Frostbestandige
 • Migrationsspærrende
 • Aluminiumsbelagt underside
 • Elastiske og støddæmpende
 • Modstandsdygtige overfor gnister og strålingsvarme i henhold til DIN V ENV 1187 test
 • Brandklasse: BRoof  (t1) i henhold til EN 13501-5
 • Lang levetid
 • Lyd- og vibrationsdæmpende
 • Skridsikre
 • Nem og hurtig montage
 • Lav vægt
 • Permeable med gode drænage egenskaber
 • Rengørings- og vedligeholdelsesvenlige
 • Standardfarver: rød, grøn og sort

 

 

Vil du gerne have hjælp til hvilken løsning, der er den rette for dig, er du velkommen til at kontakte os


Filer